การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการโควตาพื้นที่ ระดับปริญญาตรี 4 ปี สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. และระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2563 - 23 มีนาคม 2563

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

รับสมัครระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2563 - 23 มีนาคม 2563
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัคร ระดับปริญญาตรี 4 ปี สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
ระเบียบการรับสมัคร ระดับปริญญาตรี สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
ระเบียบการรับสมัคร ระดับปริญญาตรี สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.