การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการโควตาพื้นที่ ระดับปริญญาตรี 4 ปี สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. และระดับปริญญาตรีต่อเนื่องและเทียบโอน สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 - 20 มีนาคม 2563

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 - 20 มีนาคม 2563
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัคร