การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง ปีการศึกษา 2563

รับสมัครระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 - 20 กุมภาพันธ์ 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

รับสมัครระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 - 20 กุมภาพันธ์ 2563
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัคร