การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง ปีการศึกษา 2563

รับสมัครระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 - 17 มีนาคม 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

รับสมัครระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 - 17 มีนาคม 2563
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัคร