การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะบริหารธุรกิจ มจพ.วิทยาเขตระยอง ปีการศึกษา 2563

รับสมัครระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 - 17 มีนาคม 2563

คณะบริหารธุรกิจ

รับสมัครระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 - 17 มีนาคม 2563
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัคร