การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการโควตาพื้นที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2563

รับสมัครระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 - 23 มีนาคม 2563

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รับสมัครระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 - 23 มีนาคม 2563
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัคร