การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

รับสมัครระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2563 - 10 เมษายน 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

รับสมัครระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2563 - 10 เมษายน 2563
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัคร