การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 3

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการรับตรงร่วมกัน Admission 1 TCAS รอบที่ 3

รับสมัครระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2563 - 27 เมษายน 2563

รับสมัครระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2563 - 27 เมษายน 2563
ระเบียบการรับสมัคร