การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. (ช่วงที่ 3)

รับสมัครระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2563 - 15 พฤษภาคม 2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

รับสมัครระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2563 - 15 พฤษภาคม 2563
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร