การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 5

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 5 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2563 - 15 มิถุนายน 2563

รับสมัครระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2563 - 15 มิถุนายน 2563
ระเบียบการรับสมัคร (เฉพาะวิทยาลัยนานาชาติ รับสมัครถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2563)