การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 5

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการขยายโอกาสสำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี 4 ปี

รับสมัครระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2563 - 17 มิถุนายน 2563

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รับสมัครระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2563 - 17 มิถุนายน 2563
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัคร