การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 5

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการโควตาเรียนดี TCAS รอบที่ 5 ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี 4 ปี วิทยาลัยนานาชาติ

รับสมัครระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2563 - 21 มิถุนายน 2563

วิทยาลัยนานาชาติ

รับสมัครระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2563 - 21 มิถุนายน 2563
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร