การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 5

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง)

รับสมัครระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2563 - 15 มิถุนายน 2563

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

รับสมัครระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2563 - 15 มิถุนายน 2563
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัคร