การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 5

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 (เพิ่มเติม รอบที่ 2) และโครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. และ ปวส. (เพิ่มเติม รอบที่ 3)

รับสมัครระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2563 - 24 มิถุนายน 2563

รับสมัครระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2563 - 24 มิถุนายน 2563
ระเบียบการรับสมัคร