การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการโควตาพื้นที่ สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. และ ปวส. และโครงการต่อยอด ปวส. 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

รับสมัครระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2564 - 22 มีนาคม 2564

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

รับสมัครระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2564 - 22 มีนาคม 2564
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัครโควตาพื้นที่ วุฒิ ม.6
ระเบียบการรับสมัครโควตาพื้นที่ วุฒิ ปวช.
ระเบียบการรับสมัครโควตาพื้นที่ วุฒิ ปวส.
ระเบียบการรับสมัครโครงการต่อยอด ปวส.2 วุฒิ ปวส.