การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โควตาความสามารถพิเศษด้านหุ่นยนต์ ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2561 - 11 ธันวาคม 2561

รับสมัครระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2561 - 11 ธันวาคม 2561
ระเบียบการรับสมัคร