การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการรับนักศึกษารอบ Portfolio คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. หรือ อนุปริญญา

รับสมัครระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2561 - 10 มกราคม 2562

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2561 - 10 มกราคม 2562
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัคร