ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. และ ปวส.

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดี ม.6 โครงการปกติ และโครงการสมทบพิเศษ
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดีสำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.
ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดี ปวช.
ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดี ปวส.
ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาโอลิมปิกวิชาการ

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 - 23 กุมภาพันธ์ 2564