ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับนักศึกษาโควตา คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ผู้ผ่านการคัดเลือก วุฒิ ม.6
ผู้ผ่านการคัดเลือก วุฒิ ปวช.
ผู้ผ่านการคัดเลือก วุฒิ ปวส.

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 - 23 กุมภาพันธ์ 2564