ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการโควตาต่าง ๆ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2565
- โควตาเรียนดี
- โควตาโอลิมปิกวิชาการ
- โควตาเรียนดีสำหรับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย - เยอรมัน
- โควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยฯ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดี สำหรับผู้สมัครวุฒิ ม.6
ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดี สำหรับผู้สมัครวุฒิ ปวช.
ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดี สำหรับผู้สมัครวุฒิ ปวส.
ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาโอลิมปิกวิชาการ
ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดีสำหรับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย - เยอรมัน

ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยฯ

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Clearing House) TCAS รอบที่ 1
ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 - 8 กุมภาพันธ์ 2565