ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. และ ปวส.

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Clearing House) TCAS รอบที่ 1
ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 - 8 กุมภาพันธ์ 2565