ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
*โควตาเรียนดี
*โควตา PORTFOLIO
*โควตาโรงเรียนเครือข่าย

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการโควตา PORTFOLIO
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Clearing House) TCAS รอบที่ 1
ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 - 8 กุมภาพันธ์ 2565