ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาต่าง ๆ (รอบ 2) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2565
- โควตาเรียนดีสำหรับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย - เยอรมัน
- โควตาเรียนดี
- โควตาโอลิมปิกวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดี-โครงการปกติ
ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดี-โครงการสมทบพิเศษ
ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดีสำหรับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย - เยอรมัน
ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาโอลิมปิกวิชาการ

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Clearing House) TCAS รอบที่ 1
ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 - 8 กุมภาพันธ์ 2565