ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาเรียนดี(วุฒิ ม.6) รอบ TCAS1 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2565

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ผู้ผ่านการคัดเลือก

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Clearing House) TCAS รอบที่ 1
ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 - 8 กุมภาพันธ์ 2565