ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ช่วงที่ 1)