ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน TGAT/TPAT สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์