ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการโควตาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาพื้นที่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาโรงเรียนเครือข่าย 2