ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ปีการศึกษา 2567

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ Portfolio
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาเรียนดีสำหรับผู้กำลังศึกษาโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ รอบที่ 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาเรียนดีสำหรับผู้กำลังศึกษาโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตา ช้างเผือก สถอ. เข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ