ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 อุทยานเทคโนโลยี มจพ.

อุทยานเทคโนโลยี มจพ.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์