ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 คณะบริหารธุรกิจ มจพ. วิทยาเขตระยอง

คณะบริหารธุรกิจ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์