ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/นำเสนอผลงาน โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ หรือด้านหุ่นยนต์) ประจำปีการศึกษา 2567

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์