ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง ในโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม ปีการศึกษา 2567

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์