ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล

คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ Portfolio TCAS 1 รอบที่ 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาเรียนดี TCAS 1 รอบที่ 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาโรงเรียนเครือข่าย TCAS 1 รอบที่ 2