ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาและโครงการต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2567 คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล

คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาโรงเรียนเครือข่าย 2