ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาและโครงการต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2567 คณะบริหารธุรกิจ มจพ. วิทยาเขตระยอง

คณะบริหารธุรกิจ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก