ประกาศรายชื่อ-สถานที่สอบ โครงการโควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 และวุฒิ ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.