ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการโควตาเรียนดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วุฒิ ม.6 และ ปวช.) และโครงการโควตาเรียนดีสำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการโควตาเรียนดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วุฒิ ม.6 ปวช. และนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน