ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับสมัครรอบที่ 1 (Portfolio ไม่มีการสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ) คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์