ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาเรียนดี วุฒิ ม.6 (โครงการปกติ)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาเรียนดี วุฒิ ม.6 (โครงการสมทบพิเศษ)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาเรียนดีวุฒิ ปวช. และวุฒิ ปวส.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาโอลิมปิกวิชาการ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาเรียนดีสำหรับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.