ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย (เด็กดีศรีระยอง) ประจำปีการศึกษา 2564
(ผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะต้องสมัครผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2564)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์