ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์