ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการโควตาพื้นที่ สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. และ ปวส. โครงการต่อยอด ปวส. 2 และโครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย 2 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการโควตาพื้นที่ สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการโควตาพื้นที่ สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการโควตาพื้นที่ สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย 2 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการต่อยอด ปวส. 2