ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
*โครงการโควตาพื้นที่
*โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย 3

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาพื้นที่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย 3