ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก ระดับปริญญาตรี 4 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก