ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาพื้นที่ รอบที่ 2 และโครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย รอบที่ 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาพื้นที่รอบ 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย รอบที่ 4