ประกาศขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดีสำหรับผู้สมัครวุฒิ ม.3 และ ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประกาศขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดีสำหรับวุฒิ ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประกาศขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดีสำหรับวุฒิ ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม