ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ รูปแบบออนไลน์ โครงการโควตาเรียนดีสำหรับ วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส. เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ รูปแบบออนไลน์ สำหรับผู้สมัครเข้าระดับ ปวช.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ รูปแบบออนไลน์ สำหรับผู้สมัครเข้าระดับปริญญาตรี 4 ปี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ รูปแบบออนไลน์ สำหรับผู้สมัครเข้าระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน