ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. และ ปวส.

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง