ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย (เด็กดีศรีระยอง) ประจำปีการศึกษา 2565 เข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และคณะบริหารธุรกิจ จัดการศึกษา มจพ.วิทยาเขตระยอง
**ผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในโครงการนี้ ต้องทำการสมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ของมหาวิทยาลัย == >เลือกสมัครโครงการโควตาเด็กดีศรีระยอง ในสาขาวิชาที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เท่านั้น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์