ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (มจพ.กรุงเทพมหานคร และ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี) รอบที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์